You are welcome to my archangel FAITH blogg

Namaste and welcome to my blog, I am Kerstin Eriksson I am a clairvoyant medium and
healer and I live in the northern parts of Sweden, Europe!

Please like, and follow my blog and you are welcome to share my material if you also say that I am the channeler/source!

And it is very welcome if you also please donate a small gift, look in the right column down below! You are so kind! Thank you!

On Facebook you are welcome to visit; Healing Faith! You can follow the link below;

https://www.facebook.com/pages/Healing-

Min svenska sida;

Thank you! ❤❤❤ FAITH, HOPE AND LOVE!
God BLESS YOU! Have a beautiful day! Love//Kerstin
Ps Contact me through email; moonflowerchild67@gmail.com

©Kerstin Eriksson


Saturday, 11 July 2020

Golda Meir; World cohesion

"There is a fabric, an important fabric, like a large rug.

Millions of threads, working in the fabric, together.

Together, a platform is created that looks like a rug, in all its beautiful patterns and colors.

The carpet, or fabric, is also a fundamental foundation of world peace,  and world cohesion!

In every home, where the desire for friendship and love exists, there is a part of the carpet!

It is a part of everyone's home, where you put your feet!

The victory and the goal that cohesion is a part of life on earth already exists in our hearts, as a crystal clear reality! There is no doubt!

Do you see the carpet, do you feel the fabric in your home?

When was the last time you brushed it off?

When was the last time you cared for it?

So that the part that you have in your home shines in the most beautiful and bright colors?

Maybe you go straight in with your shoes on?

Love yourself and wash your feet, lubricate them with a fragrant and beneficial oil, before you enter the important fabric of peace!

The fabric, the carpet, moves, it is alive, it breathes, the more you love yourself and your neighbor, the more beautiful it becomes!

In some homes it is forgotten! In some homes it is rolled up and placed in a corner where no light reaches!

The web of the world, the web of peace, is moving and needs to return to the homes where it has been forgotten!

New trials await! And through it all, we become stronger! Never forget that!

Golda Meyer"


(I found this today and I wrote this channeling in 2017 in December 14. I thought I must publish it, even thought it is late! The world is going through times with Covid and it is devastating as a war, but in another way! I love this text! Thank you dear Golda Meir and forgive me I posted very late!)

Friday, 10 July 2020

Mother Mary; The Seventh House

I am Mother Mary and I love you very much!
Today I will talk about something that I have never talked about before!
And it is very important!

What happens here on Mother Earth, gives ripples out in the Universe!
Some would call it the butterfly effect! Have you heard of that?
What it means in a short description is that if a butterfly flies, and moves its wings, 
it will create a movement in the air, and it will continue to move its wings, and this energy will create a little wind as it flies along, some even mean that it will turn into a tornado eventually.

There are many "out there" in the Universe that says prayers for you each day! They know what you go through on Earth, thay feel your feelings too.

Earth is a part of the Universe, there are no limits! You are all Universal beings! Just as we are!

You matter a lot to us! In the seventh house we care! We want to embrace you on all levels! There are no competition, there is just loving compassion for you and for what you are going through right now.

You don´t have to travel to another planet to visit other realms in the Universe, it is just an expensive distraction.

We are focused on your life, and on your planet! That is where you belong!

You will find all the answers within you, and when you have done this, you can implement this on the outside of you, transform the information into your physical reality, by doing physical things.

You all have your own unique knowledge within of you because you all have very unique soulorigins from the Universe, ancestries, and you are meant to find your special skill, and work with it to help Mother Earth thrive more and more!

Jesus walks among you if you welcome him in your heart and there you will find him! He has already arrived for all of you to get to know him! He choose not to arrive with the help of a ship, it is not necessary, he has arrived into your hearts, with all the information you might need, and yet the love and compassion is the most important thing you will find! 

This sort of arrival and presence is of a high dimension, actually of the eighth dimension. Souls that visit you with the ray of love are highly evolved lovebeings. 

There is a beautiful necklace, invisible to most eyes, and yet this necklace is how the Universe works, it is very beautiful and made of pearls, but every pearl is special and one of a kind. 

Every planet, every dimension, and rhealm is like a pearl. And they are all unique with different colors, patterns and textures, and between them there is an almost invisible string of silver and gold, that shimmers. 

When a planet or realm is feeling bad, and needs help we all want to help out! Because we are connected! That is how we feel you, because your state of being is affecting us too.

There are no separation! We are one!

You are not the only planet with trouble. Other planets have already been helped! And so their pearl is now polished and is glowing ever so beautiful, just as yours too will do in time!

I pray for you all each day, and I light candles for each and everyone of you!

I love you, and please have faith in me,

Mother Mary

(Welcome to my website www.archangelfaith.blogspot.com, I am Kerstin Eriksson and I am the channeler of this message; Seventh House with dear Mother Mary 10 July 2020)


Wednesday, 8 July 2020

Gudinnan Hel; Hel och rund!

Jag är gudinnan Hel och jag ligger för dina fötter!
Fast jag har min helhet, och den kan kännas påfrestande för dig ibland. 

Även om jag är här för dig, och kan bistå dig i ditt liv på jorden så kan du ibland känna att jag är för "rak" och det kan vara smärtsamt för dig.

Och varför känns detta smärtsamt? Jo för att Du i sanning behöver jobba med dig själv! Du har en öm punkt, som jag "trycker på"! Det kan finnas saker eller områden i ditt känsloliv som du har åsidosatt av någon anledning. Många gånger för att skydda dig, då du inte har varit tillräckligt trygg i ditt liv för att kunna jobba med dig själv.

När du väl är i trygghet och börjar jobba med dig själv så upptäcker du att jag finns där! Och du blir glad, så glad! Sedan kan du märka att jag gör dig obekväm, just för att du inte har hunnit jobba med vissa saker! Kanske tycker du då att jag har bråttom, att jag tycker att detta borde du redan ha jobbat med?

Nej, det du märker av är endast en påminnelse! Så att du vet vad du behöver jobba med! Förstår du?

Andra gånger så märker du av min stora runda kärlek som täcker in allt i dig, jag missar inget och jag älskar dig villkorslöst och du är verkligen trygg i min famn. 

Jag jobbar mycket med solens energi, den strålar, pulserar, den belyser, och den ger en klarhet! Och den värmer, mjukar upp, den får saker att spira, gro och växa! Jag är som en värmelampa som alltid ger en varm omfamning, rund och go, men då jag belyser dig så kan du hoppa till av förvåning och tycka, just som jag sagt, att jag belyser det du behöver jobba med och det kan ge en obehaglig påminnelse om känslor, minnen som du behöver se in i. 

När jag belyser, så hjälper jag dig att se in i, det som du tycker ger dig obehag! Och då kan du tycka att det är jag som är orsaken, fast jag endast belyser åt dig, jag hjälper dig att sätta igång!

Jag är alltid med dig! Jag vill att Du ska må bra! Jag vill att Du ska bli hel! Jag vill att Du ska älska dig själv, hela Dig! Jag är i kontakt med djurriket, växtriket och mineralriket och vet allt om helande, och det som helar Dig! Jag gör hel. Jag är Hel!

Jag älskar Dig och vet vad du går igenom! Älska tiden, den är också en god vän till Dig!

När ni vaknat upp ur er slummer så finner ni en längtan efter att bli hela! Fast du kanske tänker, kan en människa bli hel, riktigt hel medans den är på jorden? För vi har ju natt och vi har dag, vi lever i en dualistisk värld, funderar du kanske?

Jo ni kan bli hela! Oavsett om ni är kvinna eller man till fysiken, så har ni den inre balansen som är viktig, den som är mellan de feminina och maskulina energierna. 

När ni vaknar upp, mer och mer så märker ni att ni inte är ensamma. Ni har tvillingar av olika sorter. Ni har en tvillingsjäl, ni har flera tvillingflammor och ni har tvillingvänner.

Sakta men säkert lär ni känna dessa och det tar lång tid. Dessa kompletterar er i ert liv på jorden, och de är också ivriga att stödja er i ert jobb att bli hel här på jorden. 

Ni har valt att vara här i detta livet, i denna tiden i Moder Jords liv av en viktig anledning. 

Ni är sända från olika planeter, dimensioner, världar runtomkring, ni är ljusarbetare av olika sorter. Och just i detta livet så är det extra viktigt att ni jobbar med er själva, för det ger healing till många människor runtomkring er, som ni har i ert nätverk. Ni helar hela kollektiv när ni helar er själva! Och ni helar tillbaka i tiden och framåt i tiden! 

Så kära vän ha tillit till mig, Hel,
för jag älskar Dig!


Monday, 6 July 2020

Ashtar Command; A good question!

I am Ashtar Sheran and I will speak for the Ashtar Command tonight;

I have a lot to say but I will start with the most important;

We love you, dear friends on Earth! We know what you go through and we are visiting as many as we can! We will be of more and more use to you, the more of you that awaken!

There are many things we will help you with, you have really earned it! Help your friends to awaken! Don´t force anyone, just ask questions to them!

When you ask a question the other person has to think and feel and they actually move forward. Hopefully they awaken to their true potential, that is waiting to see the light, like a sprout growing up through the soil.

Everyone awakens in their own pace! And yet sometimes a tiny little question, can be the fine line between being asleep and being awakened! So what kind of question is apropriate to ask?

Well it is impossible to say! You have to feel what is suitable for each person! What are their interests?

But a good question to ask is; Do you think we are alone on this planet? Do you think there is life out in the Universe? And you can ask them about seeing numbers, as they watch what time it is, if they ever have seen the same numbers,

Seeing the numbers is a wake up call, and you know about it already of course but many experience this daily as a new thing to them!

The more of you that are awakened the more we can visit you, and help you and your planet! Many on your planet are suffering a great deal and we have solutions for all!

We in the Ashtar Command want to make a point that for us it is essential that all life on Earth is feeling good and are in harmony with the energy of love!

We protect you, and we want to serve you! We really would like for you to be able to live in abundance on Earth and with our help you will no longer drain her resources.

With the decree set in the law book of the Ashtar Command, wich include all the members in this part of the solar system, you too can be a member if you choose, and you will receive help to upgrade your energy systems to free energy systems for all! And this in only one of the things we will help you with. The children that suffer from starvation is our first mission! The children comes first! Their wellfare are most important!

So please we, all the members of our Command want to help you, to get back on track!
Till then just have faith in us, and remember that
we love you,
Ashtar Sheran


Sunday, 5 July 2020

Dairy notes; 54 Goddesses and one male deity contact me!

I am so grateful 💓! 

Over 50 Goddesses and one Hinduistic male God has asked me to write for them! So I wrote their words and their words are the most wise and beautiful quotes I ever heard! It has become a little book with 74 quotes from Goddesses. 

They love us humans, they care about us humans of Earth and they want us to be safe, feel safe and feel loved, and know about the sacred feminine energy of Mother Earth, the energy that no one can live without! 

Here are some of the Goddesses

Afrodite
Amaratesu
Athena
Aurora

Bastet
Brigid

Callisto

Demeter
Diana
Durga

Elim

Guanyin 

Hera
Hel

Isis

Kybele

Lakshmi
Lasa
Lilith
Lorelei

Madderakka
Minerva

Oceania

Pomona

Ran

Sasquatch
Shara

Venus
Vesta

Zwanaza

and some more...Mother Mary; Embracing you!

I am Mother Mary and I love you very much!
Today I will hold you in my arms! After a long time of worries you are tired, and also afraid.

Most fear belongs to lower dimensions. Most of the time fear is an energy that is holding you down.

Maybe you dream about your fears? When you meet your fears in your dreams it is because you are made a point!

Fear is a part of life. Fear is a part of life on earth many times. Fear can be good in some particular ways.

When you wander in a forrest and you can not see where you put your feet, then it is good to suddenly feel fear about the next step, because one step away there is a gorge, and you would have fallen tragically or worse. Then fear is a good thing, when it warns you of emminent accidents. But when your fear is lingering in the back of your thinking, almost all the time, it is of no good use for you.

Today it is fullmoon and many of you dream about what is bothering you. It can be about fear! And what can you do with this dream information?

Your fear is like a mirror to what you experience in your life on Earth. You probably go through a rough time right now, so I say; love your mirror, love your fear, embrace it like it is a little child, it is a part of you, hold it in your arms, because you need time to heal, you need time to feel safe and be loved.

That is why I hold you in my arms because I know what you are going through!

Please have faith in me,

I love you,
Mother Mary