You are welcome to my archangel FAITH blogg

Namaste and welcome to my blog, I am Kerstin Eriksson I am a clairvoyant medium and
healer and I live in the northern parts of Sweden, Europe!

Please like, and follow my blog and you are welcome to share my material if you also say that I am the channeler/source!

And it is very welcome if you also please donate a small gift, look in the right column down below! You are so kind! Thank you!

On Facebook you are welcome to visit; Healing Faith! You can follow the link below;

https://www.facebook.com/pages/Healing-

Min svenska sida;

Thank you! ❤❤❤ FAITH, HOPE AND LOVE!
God BLESS YOU! Have a beautiful day! Love//Kerstin
Ps Contact me through email; moonflowerchild67@gmail.com

©Kerstin Eriksson


Friday, 22 May 2020

Archangel Michael; Hold on to love!

I am Archangel Michael and I see you!
I am an old being, with wings and I love you!

With my wings I circle around your beautiful planet and I see many afraid hearts.

Fear blocks the energy of love, and I ask of you to have faith in love!

When you let go of your fears and trust that love is the strongest energy there is, that is when you can notice me, eventhough I am there with you at all times.

It is very beautiful to see when you have faith in love, you create very nice circles around you, like spheres of rainbows, that glow even at night time.

And when more and more of you release the fear, and you let your faith in love grow, your spheres of love interact with each other, they connect! You actually bond with others with the same intention, to embrace love no matter what!

I have talked for many years about the energy of fear, that it blocks the love energy,
so do not give up!

Much of the fear are manmade and used as a tool to manipulate you. You become obidient. You become one-eyed, like you don´t have the ability to see with your two eyes.

Love is something you feel! You do not have to see anything to find love in your heart! It exists inside of you, it is already there! Love resides in your heart at all times, you just have to have faith in its existens!

I am Michael
and I love you!

(A channeling with Archangel Michael, through Kerstin Eriksson www.archangelfaith.blogspot.com 22 May 2020)

Wednesday, 20 May 2020

Mother Mary; Rest easy!

I am Mother Mary and I love you very much!
Do you know what I have done?
I am like you, I have walked my path in life on Earth and it was not always easy!
What I came to understand was that I held my family closest to my heart, they were all that I had and
they made me the richest and happiest person in the world!

And now, you my dear friends, you are my children also, and what I want to say
is that you are my family now, everyone of you!

I work dilligently, and I love my work, it is actually more than a work it is a
blessing to work on Earth with you!

No matter what you go through in your life, we go together, you are never alone.

I am older, I am a parent, I have more experience, you can rely on me in all moments,
all you have to do is have faith in me!

I pray for you each day, and I light candles for you as well!

Not one day goes by without me knowing how you are doing,
and when you truly believe in me
that is when love is truly anchoring in your heart and is giving you hope
and this state of being is what I wish for you at all times!

I love you,
Mother Mary

Tuesday, 19 May 2020

Heliga Birgitta; Kärlekens väg!

Kärlekens väg leder Dig hem igen!
Mitt namn är Birgitta och en del kallar mig för Heliga Birgitta!

I livet så vandrar vi utefter en väg, en stig. Vandringen blir en resa genom olika landskap, med olika former. Ibland så vandrar vi på en slätt, ibland uppför en backe, ibland nere i en dal. Det omväxlande sceneriet är vad livet ger oss alla, genom de olika val som vi gör, och som i sin tur ger olika möjligheter.

Sedan har vi olika förutsättningar som vi inte riktigt kan välja bort, vi föds med de egenskaper som vi ska ha med oss i livet.

Det jag vill prata om idag är att vad vi än har med oss i vårt bagage, när vi vandrar, så finns alltid möjligheten att välja kärlekens väg!

Och hur skall det gå till kanske du funderar?

En stor del av kärlekens energi är tacksamhet! Tacksamhetens energi är helande!

När du älskar Dina fotsteg, när du älskar din resa och din vandring utefter livets vägar, och tackar din väg, tackar dina fotsteg och de spår du lämnar efter dig, då har du börjat gå kärlekens väg!

Kärlekens väg, är inte alltid så lätt att gå! Varför kanske du undrar nu?

För att du kan möta andra människor som inte vill gå kärlekens väg ännu, och de känner ditt ljus och kärlek och de kanske reagerar med en negativ känsla, för att de orkar inte se in i sig själva, älska sig själva och förlåta sig själva.

Alla kommer att gå kärlekens väg till slut, för det är den enda väg som leder hem, till det eviga livet!

Jo alla kommer till himlen när ni ska lämna er kropp, javisst, fast när ni går kärlekens väg så behöver ni inte omfödas på jorden fler gånger! Om inte ni själva önskar det såklart!

Karma är något som många är rädda för och tror att det hänger kvar mycket länge. Karma bygger mycket på rädslan att inte duga inför Gud. När du väljer att gå kärlekens väg, då försvinner ditt karma helt och du följer en helt ny väg som leder Dig hem.

Så släpp rädslan, älska dig själv, förlåt dig själv och andra, och gå kärlekens väg med Gud, Jesus, Buddha, Maria Magdalena, Michael och Faith.

Och oavsett vilken väg du än går så finns alla där ändå, faktiskt så går Gud bredvid Er alla och de andra också, till och med er Moder Jord som har en egen själ är med Er utefter er livsvandring och Ni är alla så innerligt älskade allihopa!

Med tro, hopp och kärlek, en helig trio, en universell kraft, samt glädjen i kärlekens trygga famntag, vilken ger en härlig framtidstro, att allt redan är bra och det kan bara bli bättre och bättre!

Jag, Birgitta, tänder ljus och ber för Er varje dag,
känn tillit till mig, och till Jesus som alltid håller Er hand i sin,
Ni vandrar aldrig ensamma,
känn istället in orden;
Alltid Tillsammans i Kärlekens Glädje!