You are welcome to my archangel FAITH blogg

Namaste and welcome to my blog, I am Kerstin Eriksson I am a clairvoyant medium and
healer and I live in the northern parts of Sweden, Europe!

Please like, and follow my blog and you are welcome to share my material if you also say that I am the channeler/source!

And it is very welcome if you also please donate a small gift, look in the right column down below! You are so kind! Thank you!

On Facebook you are welcome to visit; Healing Faith! You can follow the link below;

https://www.facebook.com/pages/Healing-

Min svenska sida;

Thank you! ❤❤❤ FAITH, HOPE AND LOVE!
God BLESS YOU! Have a beautiful day! Love//Kerstin
Ps Contact me through email; moonflowerchild67@gmail.com

©Kerstin Eriksson


Friday, 27 December 2019

The Goddess Astarte; your wounds will heal!

My name is Astarte, some say I am a goddess, 
and I say I am an old soul.

Nothing can keep us apart, we are one, if you have faith in love.

Our souls are always in contact as we share 
the same universal heart.

Nothing can really break our bond, and if so, it is only temporary,
because sometimes moments in life is hindering the ray of love.

And the most important thing is that you always know that if you feel alone, or are afraid or feel sorrow, I am there next to you anyway!

I just wait for you, because I love you!
AstarteAsaguden Tor gav mig orden!


Så här ser boken ut!
This is how the book looks, the channeling I did with Thor, Asaguden, who is also an Archangel...!
Asaguden Tor; Mjölner är mitt redskap!

Här är ett utdrag ur min bok "Hand i hand med asaguden Tor!" ;             

"Tors hammare!

Mjölner är mitt redskap! Det är en symbol, fast den är så mycket mer! Det tog mig lång tid att lära känna min hammare! Egentligen lärde jag känna mig själv! Hammaren symboliserar, den inneboende kraften, som även Du har min vän! Alla har sin egen kraft och unika gåvor! Fast det är upp till var och en att forma redskapet, del för del, bit för bit. Så att det blir lättanvänt och praktiskt att bruka! Det tar ofta ganska lång tid! Flera år som Ni räknar!

Jag blev inte given hammaren, färdig att bara börja använda!  Ånej! Först visste jag inte vad det var! En massiv klump! Oformlig tyckte jag! Det tog lång tid för mig att ens börja jobba med den! Egentligen var den en DEL av mig! En del av mig som var svår för mig att se in i! Fast jag insåg till slut HUR jag skulle göra efter massor av försök!

Med tålamod och kärlek, fick jag med lätt beröring forma, varje del och bit och skapa hammaren. 
Först visste jag inte ens att det var just en hammare som dolde sig därinuti! Sedan när hammaren var färdig så började nästa process, att lära mig använda den!

Och det var hopplöst i början och jag prövade att lyfta den, röra den, jag prövade många vägar och sätt! Mest av allt lärde jag mig om mig själv! Allt det jag ville veta och även det jag inte ville veta! Fast helheten är nödvändig! Det var inte så illa som jag hade trott, det var en lättnad!

Det är en lång, invecklad process att utveckla sig själv! För utveckling sker när du först går långt in i dig själv! Redskapet Mjölner är en del av mig och Ni har alla era egna verktyg, delar av er själva! Det som gör att utvecklingen tar lång tid är att rädslor ska älskas för att senare släppa sitt tag om den inre kärnan. När kärnan är fri, då börjar den uppåtriktade fasen av den inre utvecklingen!

Rädslor kommer från olika liv, du levat på jorden! Därför ”krävs” att varje rädsla omfamnas en i taget, och sedan ”krävs” en återhämtningsperiod, däremellan!

Så om Du vill ha hjälp med din personliga utveckling! Säg till mig! Jag hjälper Dig gärna, när DU vill!

Jag älskar Dig och jag vill alltid vandra tillsammans med dig hand i hand, både i dina med- och motgångar, det spelar ingen roll för mig!

Du är en del av min familj,

det är det viktigaste för mig!

                                           
Tor "

Sunday, 22 December 2019

Vittrorna talar!

Jag är så tacksam, ikväll söndagen den 22 december 2019, kommer en Vittra och hälsar på mig för andra gången."Vi är Vittra, vi är ett urfolk. Vi lever och andas precis som Ni. Vi ser och hör precis som Ni! Vi har två ben och vi har två armar, precis som Ni. Vi bor på jorden som vi kallar för Allas. Och jorden är också allas. Vi är egentligen en stor familj. Fast flera ser det inte så. Det delas upp. Det skapas gränser. Linjer. Barriärer. Staket. Murar.


Vi Vittror öppnar upp. Vi ser helheten. Vi känner helheten. Vi är ett med det hela, helheten, det som också gör hel. Det som gör hel, är en helhet utan gränser. Vår Moder Hel, som Ni kallar för gudinnan Hel, är vår Moder. När vi tillsammans skapar en helhet där alla ingår blir alla helade och sjukdomar finns inte mer, fattigdom finns inte mer.


Vi kan se rakt igenom Er och vi finner många som saknar. Vi finner många som i sin saknad delar upp och sätter sig själva utanför. När du tänker på Vittror så tänker du kanske på varelser, som bor i den djupa urskogen. Och det stämmer bra! Vi bor där, fast, vi är också med där Ni är! I och med att vi är ett med helheten så är vi med överallt. Vi är faktiskt med Er alla och envar. Ingen har vi missat och ingen har vi glömt. För alla är med, i helheten.


Det som skiljer oss och Er är tyvärr att många av er inte tror. De flesta av er tror inte längre på helandet i helheten, för Ni har levt i en fyrkantskub alldeles för länge. Det livet ni lever i fyrkanten har gett er många visdomar, fast ni har ännu en stor visdom att lära. Att det egentligen inte finns några ramar, gränser i erat fyrkantsliv.


 ”To think outside the box”, har ni hör det uttrycket förut? Bra för vi tror flera av er har hört det. Och det är slående likt det som jag pratar om nu. Många visdomar finns att få genom att leva i motstånd. Det är ett stort motstånd att leva i en fyrkantig ”låda”. För där inne så måste ni värdesätta allt, minsta detalj, för det bjuds inte på särskilt lätta uppgifter. Livet blir er kärt. Och det ni gör sätts på prov, Ni själva sätts på prov.


Vi Vittror går med Er! Vi är inte endast en liten grupp varelser som bor längst in i skogen och aldrig besöker något annat, eller utforskar ngt annat. Vi har själva velat utveckla oss! Vi har själva valt att leva med motstånd. För att lära oss, ännu mera.


Vi har precis som ni en själ. Allas själar vill utvecklas. Och alla vill utvecklas med den universella rörelsen, som expanderar hela tiden. Vi lever med Moder Jord, Allas, och vi vet vad hon behöver, vi vet vad som hjälper henne, vad som berör henne, vid varje andetag, vid varje hjärtslag hon har.

Vi kan kommunicera med henne lika lätt som vi kan kommunicera med dig, och alla som vill lyssna på oss. Hon är vår Moder, vi kallar henne för Hel. Vi vill sträcka ut våra händer till Er alla och omfamna Er, för vi vill lära Er att förstå Moder Jord, som Ni så vackert kallar henne. Hon har flera namn och kärt barn brukar ha det? Tillsammans så kan vi alla finna en stor gemenskap på den heliga jorden, som gör hel, om hon lyssnas till och förstås. Vi vill hjälpa Er att förstå henne, vi vill hjälpa Er att bli hela i kärlekens namn!"